sound journey & breathwork med simon morris & daniel müeller gonzles

23 oktober  I  10.30-12.00

20 november  I  10.30-12.00

18 december  I  10.30-12.00

köp-process:

  1. välj det datum du vill gå
  2. köp detta datum
  3. markera i din kalender

 

gongbadet används för att balansera det fysiska, känslomässiga
och energiska aspekter av vårt väsen gongbadet och sound journey minskar stress, rör sig känslomässigt & energisk blockader

i kombination med breathwork är det högst troligt att ett ändrat medvetandetillstånd kan induceras. Förbered dig på ett djupdyk och få en ny syn på verkligheten.

endast 15 deltagare.

@hale.center
Banérgatan 28b
Garnisonen Stockholm

396 kr

sound journey & breathwork med simon morris & daniel müeller gonzles

396 kr