sound journey & breathwork med simon morris & daniel müeller gonzles

Endast EN plats tillgänglig!

söndagen den 12 juni 2022
10.00 - 11.30

gongbadet används för att balansera det fysiska, känslomässiga
och energiska aspekter av vårt väsen. gongbadet och sound journey minskar stress,
rör sig känslomässigt & energisk blockader

i kombination med breathwork är det högst troligt att ett ändrat medvetandetillstånd kan induceras. Förbered dig på ett djupdyk och få en ny syn på verkligheten.

endast 15 deltagare.

@hale.center
Banérgatan 28b
Garnisonen Stockholm

395 kr

sound journey & breathwork med simon morris & daniel müeller gonzles

395 kr