breathguide & hale medgrundare

som före detta professionell idrottare som spelade på högsta nivå, har johnny utforskat och testat många medvetna tekniker för att få en konkurrensfördel.